Søknad om vesentlig kapasitetsøkning for CO2-kompensasjon

Forskrift om CO2-kompensasjon for industrien, § 10, sier at dersom virksomheten har en vesentlig kapasitetsøkning i støtteperioden, kan referanseproduksjon eller referanse-elektrisitetsforbruk etter søknad økes tilsvarende.

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes per e-post til post@miljodir.no

Søknaden merkes med: "Søknad vesentlig kapasitetsøkning av CO2-kompensasjon"

Om vesentlig kapasitetsøkning

Vesentlig kapasitetsøkning innebærer en økning av opprinnelig installert kapasitet ved en virksomhet der:

a) det er foretatt én eller flere identifiserbare fysiske endringer knyttet til teknisk konfigurasjon som innebærer mer enn kun erstatning av en eksisterende produksjonslinje, og

b) virksomheten kan drives med en kapasitet som er minst 10 prosent høyere enn den opprinnelige installerte kapasiteten som følge av en kapitalinvestering eller en rekke mindre kapitalinvesteringer.

Den ansvarlige for virksomheten skal med denne søknaden etter § 10 første ledd dokumentere at kravene til vesentlig kapasitetsøkning er oppfylt og at dette er kontrollert av en uavhengig tredjepart.

Årlig kompensasjon vil da avhenge av virksomhetens nye grunnlag for kompensasjon etter vesentlig kapasitetsøkning, støtteårets kvotepris (EUA forwardpris) og støtteårets støtteintensitet.

Årlig rapportering

Alle støtteberettigede virksomheter skal rapportere årlig innen 1. mars i året etter støtteåret, jf. forskrift om CO2-kompensasjon for industrien, § 17.

Tema

Kategori