Søknad om karbonpriskompensasjon

Søknadsfristen for ordningen med karbonpriskompensasjon er 1. mars året etter støtteåret det søkes kompensasjon for. 

Ferdig utfylte søknadsskjemaer sendes til følgende epost-adresse: post@miljodir.no

Søknader merkes: "Søknad om CO2-kompensasjon"

Søknadsskjemaet ble sist oppdatert 21. oktober 2013. Det er ønskelig at virksomheter benytter denne versjonen.

Tema

Kategori