Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Elektronisk søknadssenter

I elektronisk søknadssenter kan du søke om tilskudd til  naturforvaltningstiltak og friluftslivtiltak. Du kan videre søke om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt. Her er det også samlet søknader knyttet til naturinformasjonssentre og forvaltningsknutepunkt, og andre tilskuddsordninger.

Tema