Årlig rapportering for CO2-priskompensasjon

Årlig rapportering for CO2-priskompensasjon skal gjennomføres innen 1. mars.

Aktuelle virksomheter skal innen 1. mars rapportere blant annet produksjonstall og elektrisitetsforbruk for støtteåret ved bruk av Miljødirektoratets rapporteringstjeneste. Den årlige støtten vil bli utbetalt innen 15. april til virksomheter som har oppfylt kravet om årlig rapportering. 

Miljødirektoratet krever at alle tall som er en del av den årlige rapporteringen verifiseres av en uavhengig tredjepart, jf. § 17 i forskriften om CO2-kompensasjon for industrien.

Innlogging

Innloggingen for rapportering knyttet til utbetaling av CO2-priskompensasjon skjer via Altinn. Fremgangsmåten er beskrevet i Kom i gang-veilederen. På de to første sidene beskriver veilederen:

  • den vanlige metoden for innlogging i åtte steg
  • en kjapp metode for innlogging ved å bruke denne dyplenken
  • løsningen på fire vanlige feil man kan gjøre i løpet av stegene

De to siste sidene i Kom i gang-veilederen beskriver kort funksjonaliteten i skjemaene.

Hjelp til innlogging på Altinn

Tildeling av roller og annen bruk av Altinn får du ved henvendelse til Altinn brukerservice, telefon 75 00 60 00 eller e-post: support@altinn.no

Faglige spørsmål

Dersom du har spørsmål om hvilke tall som skal rapporteres, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler i Miljødirektoratet. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for din virksomhet.

Kontakt

Henrik Norgaard, henrik.norgaard@miljodir.no telefon: 92029049

Tema

Kategori