Rapporter jakt- og fangstutbyttet til SSB

Utbyttet av jakt eller fangst skal rapporteres til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tema