Miljøprøvebanken

Miljøprøvebanken er et framtidsrettet arkiv med miljøprøver fra norsk natur, og et viktig verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter. Her finner du informasjon om prøver og arter det er tatt prøver av.

Tema