Fisketider i vassdrag

Fiskeetider og regler for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye er samlet i en landsdekkende forskrift hos Lovdata.

Forskriften erstatter alle tidligere bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i de tidligere fylkesvise forskriftene om fiske etter disse artene.

Tema