ErDetFarlig

På Erdetfarlig.no finn du ein oversikt over dei mest helse- og miljøskadelege stoffa ein kan finne i vanlege forbrukerprodukt. Du kan lese meir om kvifor desse stoffa er farlege, kva for produkt dei kan vere i og kva du eventuelt skal sjå etter på innhaldslista for å unngå dei. Vidare får du hjelp til å finne dei mest miljøvennlege alternativa og til å kaste produkta riktig når du skal kvitte deg med dei.

Tema