Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak etter naturmangfoldloven. Foto: iStockphoto

Miljøvedtaksregisteret

Fra 1. april 2014 gjelder forskrift om Miljøvedtaksregisteret. Da vil enkeltvedtak på utvalgte miljøområder gjøres tilgjengelig for allmenheten. Forvaltningsmyndigheten som har truffet vedtaket er den som skal registrere vedtaket i registeret.

Enkeltvedtak om forurensning finnes ikke i Miljøvedtaksregisteret, men er tilgjengelig på siden www.norskeutslipp.no

Søk i Miljøvedtaksregisteret

I Miljøvedtaksregisteret finner du enkeltvedtak om om prioriterte arter, utvalgte naturtyper, områdevern, artsfredninger og utsetting av utenlandske treslag og rovvilt.

Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

Registrere vedtak

Når du skal registrere vedtak i Miljøvedtaksregisteret, må du være innlogget bruker, og du må først registreres som bruker av systemet.

Miljøvedtaksregisteret, En veileder i registrering av vedtak

Fakta om Miljøvedtaksregisteret

Miljødirektoratet har laget et eget faktaark om Miljøvedtaksregisteret.

Demonstrasjonsvideo

Demonstrasjonsvideo som beskriver hvordan du kan søke deg fram til vedtak i Miljøvedtaksregisteret.