Naturbase

Naturbase gir deg kartfesta informasjon om utvalde område for natur og friluftsliv. Kartet er nyttig for mellom anna kommunale planleggjarar, konsulentar, grunneigarar og lokalt reiseliv. Du kan òg skreddarsy ditt eige turkart.

Opne Naturbase kart

I kartet kan du sjå utvalde tema frå Miljødirektoratet og andre etatar. Kartet inneheld mange nyttige funksjonar.

Enkelt søk i Naturbase

Finn område i Naturbase utan å bruke kartet. Søket gir ei liste med treff, med lenke til faktaark per område.

Brukarrettleiing til søk

Last ned kartdata

Last ned data frå Miljødirektoratet og bruk dei i eigne system. Data er fritt tilgjengeleg.

Dokumentasjon og rutiner

Finn fram til instruksar for å levere data og skjema og malar som skal nyttast. Du vil også finne tekniske krav til data.

Redigering av data i Naturbase

Rediger informasjon om eksisterande område i Naturbase. Denne tenesta krev brukarnamn og passord.

Brukarrettleiing til redigering av data

Lever data til Naturbase

Last opp nye data til Naturbase og administrer egne leveransar. Denne tenesta krev brukarnamn og passord.

Brukarrettleiing til opplasting og leveranseadministrasjon