Lakseregisteret

I Lakseregisteret finner du informasjon om 1 300 elver som har bestand av laks, sjøørret og sjørøye. Velg "Din elv" og studer faktasiden for elva du vil vite mer om.

Ved å velge "Din elv" får du opp en faktaside for elva med nøkkelinformasjon og kart som viser lakseførende strekning eller utløp for elva. Faktasiden har også diagrammer for fangststatistikk og bestandstilstand. 

Siden for "Din elv" gir deg videre opplysninger om påvirkningsfaktorer i elva og informasjon om regulering av fisket. På en separat kartside finner du i tillegg en rekke andre karttema som er aktuelle for laks, sjøørret og sjørøye.

Tema

Kategori