Forvaltningsmerkede ulver i kart

Kart for forvaltningsmerkede ulver i Norge er flyttet til Vargweb.

Til sammen 27 ulver er blitt radiomerket av Miljødirektoratet de siste to årene etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, hvorav 12 i 2018.

Det er nå kun to forvaltningsmerkede ulver med fungerende sendere igjen i Norge. Av ressursøkonomiske hensyn avslutter direktoratet egen løsning og de to ulvene vil vises fram i kartløsningen Vargwebben som driftes av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Sverige.

Bakgrunn

GPS-data fra ulver som vandrer ut av ulvesonen har blitt gjort tilgjengelig fordi dyreeiere og forvaltning har behov for informasjon dersom ulvene beveger seg inn i prioriterte beiteområder med sau eller tamrein, eller for andre som benytter områder ulvene beveger seg i.

Posisjoner innenfor ulvesonen maskeres for å beskytte ulvene fra forstyrrelser i yngletiden.

Dataene frigis i Vargweb for å opplyse om hvor forvaltningsmerkede ulver oppholder seg for jegere som benytter hund i forbindelse med jakt. Miljødirektoratet påpeker at det kun er et fåtall ulver som er forvaltningsmerket, og viser til at det særlig i tilknytning til kjente ulverevir innebærer en stor risiko for at hund kan bli skadet eller drept av ulv, dersom hunder slippes løs.

Posisjoner i ulvesonen vil igjen skjermes fra og med 23. desember ettersom det ikke er åpnet for ordinær jakt i jula, og fordi lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen starter 1. januar.

Relatert informasjon: