Grafisk profil for verneområdene

Profilen for de norske verneområdene forvaltes av Miljødirektoratet. Vi har samlet logoene og malene for norske verneområder i vår profilbank. Alle som arbeider med nasjonalparker, øvrige verneområder, nasjonalparksentre, -kommuner eller -landsbyer, kan benytte seg av profilbanken.

Logoene til nasjonalparkene er varemerkeregistrert og kan derfor ikke benyttes av alle. Dersom du er i tvil om du har rett til å benytte en logo, ta kontakt med Miljødirektoratet, eller Fylkesmannen.

Flere av filformatene er beregnet for bruk i grafisk produksjon og kan kun åpnes på en datamaskin med riktig programvare. 

Tema

Kategori