Foto: istockphoto/scanpix/Bjarne Bekkeheien Aase

Kortlevde klimadrivere

Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar til oppvarming og som har en levetid fra noen dager og opp til 15 år. I Miljødirektoratet definerer vi de kortlevde klimadriverne som svart karbon (BC), metan (CH4), ozon og noen hydrofluorkarboner (HFKer). Metan og HFKer er regulert under Kyotoprotokollen. Reduksjon i utslipp av de kortlevde klimadriverne kan bidra til å bremse den globale oppvarmingen og bedre lokal luftkvalitet. Miljøvernmyndighetenes arbeider for å redusere utslippene av klimagasser og lokal luftforurensning ved bl.a. å forvalte og håndheve klimakvoteloven, forurensningsloven og produktkontrolloven.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker