Foto: Anne Chapuis, Miljødirektoratet.

Klimaovervåking

Klimaet endrer seg som følge av menneskenes utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet overvåker og dokumenterer konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Dette er viktige data for klimaforskerne for å forstå hvordan klima endrer seg og for å kunne si noe om hvordan fremtidens klima blir. Samtidig skjer det allerede endringer i naturen som følge av våre utslipp, og en viktig del av arbeidet med klimaendringer er overvåking av naturmangfoldet vårt.