Klimaendringer påvirker blant annet snø og is og arter i naturen. Foto: Bjørn Pedersen.

Klimaeffekter

Klima og klimaendringer har en kaskade av effekter på natur og samfunn. Endringer i klimavariabler påvirker blant annet hydrologi som igjen påvirker fysiske forhold i naturen som erosjon, skred, havnivå m.m. De ulike faktorene påvirker økosystemene på land, i ferskvann og i havet, samt har direkte og indirekte effekter på samfunnet.

Miljødirektoratets primære roller er knyttet til klimaeffekter på naturmangfold, forurensning og friluftsliv, og viktige oppgaver er:

  • holde oversikt over og kommunisere klimaeffekter på natur og miljø
  • utvikle tilpasninger og tiltak innen ulike deler av miljøforvaltningen for å motvirke negative effekter av klimaendringer
  •  bidra til å sikre økosystemenes evne til å motvirke klimaendringer, motstå effekter av klimaendringer samt hjelpe samfunnet til å tilpasse seg
  •  bidra til at klimatiltak og -tilpasninger i alle sektorområder ikke er negative for naturmangfold