Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel er i gang med arbeidet med sin sjette hovedrapport. Miljødirektoratet er Norges nasjonale knutepunkt for FNs klimapanel og har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for norske bidrag til klimapanelets arbeid.

Nyheter:

FNs klimapanel vil i perioden fram mot 2022 publisere tre spesialrapporter, en metoderapport og en hovedrapport:

 • Spesialrapport om 1,5-graders oppvarming (2018)
 • Spesialrapport om hav og kryosfære (is, snø og permafrost) i et klima i endring (2019)
 • Spesialrapport om klimaendringer og landarealer (2019)
 • En oppdatering av metoderapporten for utslippsrapportering (2019)
 • Sjette hovedrapport
  • Delrapport fra arbeidsgruppe I, det klimavitenskapelige grunnlaget (2021)
  • Delrapport fra arbeidsgruppe II, virkninger, tilpasninger og sårbarhet (2021)
  • Delrapport fra arbeidsgruppe III, tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp (2021)
  • Synteserapport (2022)

Mer om klimapanelets arbeid med sjette arbeidssyklus (IPCC)

Tell my story the way it is from IPCC on Vimeo

Animation: Producing IPCC reports from IPCC on Vimeo.