Synteserapporten

Synteserapporten er siste del av FNs klimapanels femte hovedrapport. Synteserapporten oppsummerer og sammenstiller hovedfunn fra de tre delrapportene som er publisert i løpet av 2013 og 2014. Synteserapporten ble ferdigstilt 27-31. oktober 2014 i København, Danmark, og ble lansert samme sted søndag 2. november kl. 11.

Møtet i København samlet 130 medlemsland i en uke for å godkjenne rapportens sammendrag (Summary for policy makers, SPM) setning for setning. Klimapanelets leder Rajendra K. Pachauri, India, har hatt ansvaret for å lede arbeidet med synteserapporten og koordinere et forfatterteam med medlemmer fra de tre arbeidsgruppene og klimapanelets styre (Executive Committee).

Nyheter, faktaark, film etc: om synteserapporten:

Norsk presentasjon mandag 3. november 2014

Miljødirektoratet, Cicero senter for klimaforskning (CICERO) og Universitetet i Oslo arrangerte en presentasjon av synteserapporten klokken 09.00-10.00 mandag 3. november. Presentasjonen ble holdt av forskningsleder Jan Fuglestvedt ved CICERO og professor Karen O'Brien  ved Universitetet i Oslo, som begge har vært med å skrive synteserapporten og deltok under møtet i København.

Spesialseminar om FNs klimapanel på Zerokonferansen 13. november

Møt klimapanelets leder Rajendra Pachauri og andre internasjonale og nasjonale eksperter under et heldags seminar i Oslo torsdag 13. november. Her legger forskere fram femte hovedrapport i kortversjon, vi undersøker hva internasjonalt samarbeid kan bidra med og runder av med å bringe diskusjonen hjem til Arktis.