Femte hovedrapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) publiserer den femte hovedrapporten i 2013 og 2014 i fire ulike deler: Tre delrapporter og en synteserapport. Her finner du faktaark, pressemeldinger, foredrag og annen informasjon knyttet til alle rapportene.

Den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel kom i 2007. Siden den gang er det publisert tusenvis av studier som utfordrer, underbygger eller bringer nye dimensjoner til kunnskapen om klimaendringer, konsekvenser og løsninger.

De to siste årene har klimapanelets mer enn 800 eksperter fra 85 land jobbet utallige timer med å systematisere og oppsummere status for kunnskapen.

Sammenlignet med tidligere hovedrapporter, vil femte hovedrapport legge mer vekt på sosiale og økonomiske sider ved klimaendringene og konsekvenser for bærekraftig utvikling, håndtering av risiko, samt at både tilpasning og skadebegrensning inngår i vurderingene av mulige tiltak og virkemidler.

Arbeidet skal presenteres i den femte hovedrapporten, som består av tre delrapporter og en synteserapport. Disse publiseres i etapper i 2013 og 2014:

Delrapport 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene (The Physical Science Basis)

Delrapport 2: Virkninger, tilpasning og sårbarhet (Impacts, Adaptation and Vulnerability)

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser (Mitigation of Climate Change)

Synteserapporten (Synthesis Report)

 

Forfatternes arbeid og høringsprosessen

Den femte hovedrapporten skrives av over 800 internasjonale eksperter i panelets forfatterteam, som utgjør den faglige ryggraden i FNs klimapanel. Totalt vil de skrive over 50 avsnitt og flere tusen sider.

Langt flere enn disse 800 er involvert i arbeidet. Mange av medlemmene i forfatterteamene får faglig bistand fra andre eksperter, såkalte bidragsytere. Fra norske fagmiljøer er det 19 medlemmer i forfatterteamene og til sammen rundt 20 bidragsytere.

Enda flere eksperter på ulike fagområder bidrar når rapportutkastene sendes på høring i to runder. Alle eksperter som ønsker det, kan registrere seg som eksperter på nettsidene til de tre arbeidsgruppene.

Første høring: Eksperter

Førsteutkastet av delrapporten sendes ut til eksperter som er kjent for å ha særskilt kompetanse og/eller har publisert relevante studier, eksperter som er nominert av medlemslandenes myndigheter og organisasjoner med observasjonsstatus, samt eksperter som selv har tegnet seg som frivillige høringsparter via klimapanelets nettsider.

Andre høring: Eksperter og myndigheter

I den andre høringsrunden deltar både eksperter og land/fagmyndigheter. Arbeidsgruppen sender ut hele rapportutkastet, inkludert et utkast til sammendrag for beslutningstakere, til forfatterne og deres bidragsytere, eksperter som har registrert seg som høringsparter og til de nasjonale knutepunktene i hvert av de 195 medlemslandene. I Norge er Miljødirektoratet nasjonalt knutepunkt, og kommenterer på utkastene i denne fasen.

Titusenvis av kommentarer har kommet inn på utkastene til femte hovedrapport som hittil har vært på høring. Forfatterteamene har også redaktører som sørger for at kommentarene blir organisert og fulgt opp. Alle kommentarer og forfatternes respons til kommentarene blir offentliggjort etter at rapportene er endelig godkjent.

Relaterte lenker