Hoesung Lee, leder av FNs klimapanel.

FNs klimapanel (IPCC)

FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. Som knutepunkt (national focal point) for IPCC i Norge har Miljødirektoratet en koordinerende rolle opp mot klimapanelet. Femte hovedrapport ble publisert i 2013 og 2014. Fram mot 2022 skal klimapanelet utarbeide en sjette hovedrapport, tre spesialrapporter og en metoderapport.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker