Veiledere

1. Slik logger du deg inn i registeret

Informasjon om hvordan registrere en ny bruker, innlogging for nye og eksisterende brukere av klimakvoteregisteret, glemt passord og hvordan oppdatere informasjon i registeret

2. How to log in to the registry

Information on how to create a new user and first time login, login procedure for existing users and how to create a new password

3. Utslippstall og oppgjør

Informasjon om hvordan legge inn utslippstall gjøre opp for kvotepliktige utslipp i kvoteregisteret, og veksling av CER-/ERU-kvoter

4. Transaksjoner og TAL

Informasjon om hvordan overføre kvoter i registeret, og om hvordan legge til kontoer på Trusted Account List (TAL)

5. Task list

Godkjenning av oppgaver i registeret og bruk av task list

6. Oppdatere e-postadresse

Ved endring av e-postadresse i registeret må dette oppdateres 3 steder

7. Quick guide

EU-kommisjonens quick guide til registeret