Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale klimakvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem.

Nyhetsmelding 13.02.2018 - Informasjon om Brexit for kontohavere

Dersom Storbritannia går ut av EU uten en avtale, vil kvoter utstedt til britiske kvotepliktige virksomheter og kvoter som er utstedt for auksjonering av Storbritannia, være merket og vil ikke kunne brukes til oppgjør i EU ETS av kvotepliktige virksomheter.

Se EØS-notat her om merking av kvoter.

Brexit kan få flere konsekvenser utover dette for EU ETS. Dette gjelder blant annet bruk av verifikatører akkreditert i Storbritannia, samt rapportering og tildeling for luftfart. 

Britiske myndigheter har lagt ut mer informasjon om Brexit og EU ETS her.

Nyhetsmelding 26.11.2018 - Søknadsprosessen til klimakvoteregisteret blir digital

Vi lanserer om kort tid en ny plattform for å søke om kontoer og nye kontorepresentanter. Søknader vil fra og med neste år gå via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS). Dette vil føre til at søknadsskjemaet slik det fremstår i dag, utgår. Den nye tjenesten kobles direkte mot Altinn, og innlogging vil foregå via ID-porten.

Mer informasjon kommer.

Lanseringstidspunkt: i løpet av første kvartal 2019. 

Om klimakvoteregisteret

I Norge administreres klimakvoteregisteret av Miljødirektoratet. EU-kommisjonen eier og drifter systemet. I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Innlogging 

EU-login 

For nye og eksisterende brukere. Her logger du inn for å:

  • registerere deg som ny bruker/førstegangs innlogging
  • endre kontaktinformasjon som vil ha betydning for at du fortsatt skal kunne logge deg inn i klimakvoteregisteret (e-post adresse, telefonnummer o.l.) 

Det norske klimakvoteregisteret

Innlogging for registrerte brukere

Viktige dokumenter:

Kontakt oss

Telefon: 952 04 667 - man-fre kl. 9:00-15:00
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Postadresse:

Miljødirektoratet

Klimakvoteregisteret

Postboks 5672, Torgarden

7485 Trondheim

 

Relaterte lenker