Biodiesel kan framstilles av oljer fra planter og avfall. Foto: Kristin Kinck Rannem / Miljødirektoratet

Biodrivstoff og flytende biobrensel

Miljødirektoratet følger opp arbeid med utvikling og implementering av bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensler.

Kontakt

Spørsmål om biodrivstoff rettes til: biodrivstoff@miljodir.no

Omsettere av drivstoff har fra 1.1.2018 krav om at minst ti prosent av omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år er biodrivstoff. Av de ti prosentene er det delkrav at minimum 3,5 prosent er avansert biodrivstoff og minimum fire prosent er biodrivstoff i bensinkjøretøy.

Biodrivstoff er drivstoff fremstilt av biologisk materiale. Oljer fra planter og avfall kan bli til biodiesel, mens sukker og stivelse kan omgjøres til etanol. Tilsvarende kan flytende biobrensel eller biooljer til stasjonær bruk også produseres av biologisk materiale. Biodrivstoff og flytende biobrensler som er produsert på en bærekraftig måte gir et lavere klimagassutslipp enn fossile drivstoff. 

Tema

Relaterte lenker