FNs klimapanel anslår en økning i den globale middeltemperaturen på mellom 1,1°C og 6,4ºC innen 2100. Foto: iStockphoto

Klima

Miljøvernmyndighetenes mål er at konsentrasjonen av klimagasser skal stabiliseres på et nivå som vil forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.

Relaterte lenker