Gruppe på tur i Femundsmarka. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Verdiskaping og naturbasert reiseliv

Naturen og kulturlandskapet er Norges viktigste reisemål. Miljødirektoratets arbeid med verdiskaping og miljøtilpasset reiseliv tar utgangspunkt i en politisk målsetning om å øke bruken av verneområdene til reiseliv. Den økte bruken skal gi grunnlag for sysselsetting og verdiskapning i distriktene. Her kan du lese mer om hva Miljødirektoratet gjør for å bidra til reiseliv og verdiskaping i hele landet.

Nyheter

    Relaterte lenker