Verner 29 skogområder

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 29 skogområder i 11 fylker. 8 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservat.

Tema

Relaterte lenker