Tilrådning om verneplan for Ormtjernkampen

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, opprettelse av landskapsvernområdene Fullsenn, Dokkfaret og Espedalen, opprettelse av naturreservatene Kjølaåne, Røssjøen, Skardberga, Oppsjømyra og Hersjømyrin, samt utvidelse av eksisterende Hynna naturreservat.