Tilrådning om vern av Muvrrešáhpi nasjonalpark og Goahteluoppal landskapsvernområde

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å opprette Muvrrešáhpi nasjonalpark og Goahteluoppal landskapsvernområde i Kautokeino kommune. Verneforslaget har et totalt areal på ca. 323 km2.