Tilrådning om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark og opprettelse av Máhtošvuovdi naturreservat

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å utvide Øvre Anárjohka nasjonalpark i kommunene Karasjok og Kautokeino og opprette Máhtošvuovdi naturreservat i Karasjok kommune.