Tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke

Tilrådingen omfatter totalt 33 områder, hvorav 31 områder ligger på Statskog SFs grunn og to områder ligger på Opplysningsvesenets fonds grunn. Blant de 33 områdene er det forslag om utvidelse av fem eksisterende og ett midlertidig vernet naturreservat.
Du finner dokumentene knyttet til tilrådningen lengre ned på siden.

Tilrådingen omfatter ca. 320,7 km2, hvorav ca. 99 km2 er produktiv skog, og områdene som Direktoratet for naturforvaltning tilrår vernet er:


Område

Kommune

1

Almdalsforsen naturreservat

Grane

2

Auster-Vefsna naturreservat

Grane og Hattfjelldal

3

Bakomsmitt naturreservat

Hattfjelldal

4

Bjerkadalen naturreservat

Hemnes

5

Danielåsen

Grane

6

Forradalen naturreservat

Grane

7

Geitklauvmyra

Grane

8

Henrikstjønna naturreservat

Rana

9

Indre Pantdalen naturreservat

Hattfjelldal

10

Langtjørnlia naturreservat

Rana

11

Litle Fiplingdalselva naturreservat

Grane

12

Mellingsdalen naturreservat

Grane og Namsskogan

13

Raudvassåsen naturreservat

Grane og Hattfjelldal

14

Raudvatnet naturreservat

Hattfjelldal

15

Røssvassholmen naturreservat

Hattfjelldal

16

Simaklubben naturreservat

Hemnes

17

Sirijorda naturreservat

Vefsn

18

Stavasselva naturreservat

Grane

19

Storelva-Stillelva naturreservat

Hemnes

20

Storvassåsen

Grane

21

Tuvhaugen naturreservat

Hemnes

22

Storveltlia-Valmåsen naturreservat

Hattfjelldal

23

Varnvassdalen naturreservat

Hattfjelldal

24

Virvassdalen naturreservat

Rana

25

Fiskosura naturreservat

Beiarn

26

Fuglevasslia naturreservat

Ballangen

27

Langvassdalen – Ruffedalen naturreservat

Gildeskål

28

Melkevatn – Hjertvatn – Børsvatn naturreservat

Ballangen

29

Norddalen naturreservat

Narvik

30

Prestegårdsskogen naturreservat

Steigen

31

Sagvassdalen naturreservat

Hamarøy

32

Storvatnet naturreservat

Steigen

33

Åsen – Kjeldalen naturreservat

Gildeskål

Oversendelsesbrev til MD
DNs tilrådning til MD - Verneplan Statskog i Nordland juni 2009
Fredningsforskrift Almdalsforsen
Fredningsforskrift Langtjørnlia
Fredningsforskrift Raudvassåsen
Fredningsforskrift Raudvatnet
Fredningsforskrift Mellingsdalen
Fredningsforskrift Litle Fiplingdalselva
Fredningsforskrift Indre Pantdalen
Fredningsforskrift Henrikstjørna
Fredningsforskrift Geitklauvmyra
Fredningsforskrift Forradalen
Fredningsforskrift Danielåsen
Fredningsforskrift AusterVefsna
Fredningsforskrift Storveltlia Valmåsen
Fredningsforskrift Virvassdalen
Forskrift Fiskosura naturreservat
Forskrift Åsen - Kjeldalen naturreservat
Fredningsforskrift Røssvassholmen
Fredningsforskrift Tuvhaugen
Fredningsforskrift Storvassåsen (pdf)
Fredningsforskrift Storelva Stillelva
Fredningsforskrift Stavasselva
Fredningsforskrift Sirijorda
Fredningsforskrift Simaklubben
Forskrift Storvatnet naturreservat
Fredningsforskrift Varnvassdalen
Forskrift Sagvassdalen naturreservat
Forskrift Prestegårdsskogen naturreservat
Forskrift Norddalen naturreservat
Forskrift Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat
Forskrift Melkevatn - Hjertvatn - Børsvatn
Forskrift Fuglevasslia naturreservat
Fredningsforskrift Bjerkadalen
Fredningsforskrift Bakomsmitt

Brev til berørte reinbeitedistrikt angående konsultasjon
Protokoll - konsultasjon 130509 Helgeland
Notat angående konsultasjon
Brev til Frostisen reinbeitedistrikt angående konsultasjon