Tilrådning Rohkunborri nasjonalpark

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å opprette Rohkunborri nasjonalpark. Verneforslaget omfatter et areal på 571 km2, der 100 prosent er statlig eid.