Tilråding skogvern vår 2012

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Direktoratet for naturforvaltning våren 2012. Den omfatter 10 områder, hvorav 8 områder er framkommet gjennom ordningen med frivillig vern av skog og 2 områder omfatter vern av skog på Opplysningsvesenets fond sine eiendommer.