Tilråding skogvern september 2018

Miljødirektoratet tilrår overfor Klima- og miljødepartementet forslag om vern av 62 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold). 45 av områdene er nye naturreservat. 17 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater.

De fleste av områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog. I tillegg eier Statskog SF arealer i 4 av områdene. Miljødirektoratet eier selv området Tingastad i Sogn og Fjordane. Tilrådingen omfatter ca. 125 kvadratkilometer nytt verneareal. Ca. 85,7 kvadratkilometer av dette er produktiv skog.

Kart

01.Tingastad - vernekart

02. Hellebrekkene - vernekart

03. Hesten (utv. Gitlandsåsen) - vernekart

04. Lågabakkane - vernekart

05. St.Hansåsen - vernekart

06. Sæteråsen (utv.)- vernekart

07. Trestikle - vernekart

08. Sjølingelve - vernekart

09. Veteren - vernekart

10. Fladalsåsen (utv.) - vernekart

11. Veia - vernekart

12. Oslien - vernekart

13. Geitmyråsen - vernekart

14. Sandungåsen (utv.) - vernekart

15. Eine - vernekart

16. Vassmyråsen - vernekart

17. Trolldalen - vernekart

18. Århanemyra - vernekart

19. Pipra og Storrsjøhøgda - vernekart

20. Røverkollen (utv.) - vernekart

21. Nesøya - vernekart

22. Kykkelsrud - vernekart

23. Brentåsen - vernekart

24. Slitu - vernekart

25. Vevlen - vernekart

26. Sakseåsen - vernekart

27. Rudslandet - vernekart

28. Knoll - vernekart

29. Fjella (utv.) - vernekart

30. Skjeftkjølen (utv.) - vernekart

31. Tronkberget (utv.) - vernekart

32. Sætersjøberget - vernekart

33. Bråstadlia - vernekart

34. Brattåshaugen - vernekart

35. Solbrålia og Stordalsberget (utv.) - vernkart

36. Sjoa - vernekart

37. Turrtind - vernekart

38. Skjellingshovde (utv.) - vernekart

39. Avrillen - vernekart

40. Vesleåa - vernekart

41. Bjørnhaugen - vernekart

42. Larshus - vernekart'

43. Raentserenjohke-Renselselva - vernekart

44. Homstad - vernekart

45. Ledangsvalen - vernekart

46. Honnavasslia - vernekart

47. Vegsetlia - vernekart

48. Finsåsmarka - vernekart

49. Ålnestangen og Tynestangen - vernekart

50. Kvamsfjellet - vernekart

51. Svartberget - vernekart

52. Kringåsen - vernekart

53. Nordelva - vernekart

54. Storlidalen - vernekart

55. Berga - vernekart

56. Kongsliin - vernekart

57. Stavåa - vernekart

58. Svarttjønnåsen - vernekart

59. Urvatnet-Litjbumyran - vernekart

60. Gråura - vernekart

61. Røsheia - vernekart

62. Hildremsvatnet - vernekart