Tilråding skogvern juni 2017

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 19 skogområder. Samlet nytt verneareal er ca. 94 km².