Tilråding skogvern høst 2015

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Miljødirektoratet høsten 2015. Tilrådingen omfatter 66 områder.