Tilråding skogvern høst 2014

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Miljødirektoratet høsten 2014. Tilrådingen omfatter 62 områder.

Kart

1. Gudfjelløya

2. Holden

3. Merkesfloen

4. Migaren

5. Muusdalan

6. Feren

7. Urddalen

8. Hildremsvatnet

9. Grytdalen

10. Kvasshyllan

11. Hisdalen

12. Mardalen

12 b. Mardalen - oversiktskart

13. Tegningdalen

14. Viengskletten

15. Bergevika

16. Brumundsjøen - Harasjømyra

17. Hakaskallen

18. Mørkåa

19. Trautskogen

20. Holmby

21. Vålerberget

22. Sula

23. Ulbergsåa

24. Samsjøberga

25. Moldberget

26. Oddelia

27. Falken

28. Svartdalstjerna

29. Hatteråsen

30. Kolås

31. Djupdalen og Kjaglidalen

32. Svarverudelva

33. Tokkeåi

34. Elferdalen

35. Flaaten

36. Grytdalen

37. Store Snipen

38. Persholknatten

39. Linddalsliane

40. Orsjømyra

41. Søndre Versvik

42. Grøneliane

43. Vågsdalsliane

44. Rubbelifjell

45. Tveitaneset

46. Liaberget

47. Bjørhusnatten

48. Bjønnknuten

49. Eikabakka

50. Øykjeheia

51. Blåfjell

52. Gardlaushøgda

53. Glitrelia

54. Lillomarka

55. Prekestolen

56. Ringiåsen

57. Rudskampen

58. Snellingsrøysene

59. Kile

60. Glitra

61. Grønnåsliane

62. Ånuglo

 

Forslag til forskrifter

1. Gudfjelløya

2. Holden

3. Merkesfloen

4. Migaren

5. Muusdalan

6. Feren

7. Urddalen

8. Hildremsvatnet

9. Grytdalen

10. Kvasshyllan

11. Hisdalen

12. Mardalen

12 b. Endring av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde

12 c. Endring av Sandgrovbotn - Mardalsbotn biotopvernområde

13. Tegningdalen

14. Viengskletten

15. Bergevika

16. Brumundsjøen - Harasjømyra

17. Hakaskallen

18. Mørkåa

19. Trautskogen

20. Holmby

21. Vålerberget

22. Sula

23. Ulbergsåa

24. Samsjøberga

25. Moldberget

26. Oddelia

27. Falken

28. Svartdalstjerna

29. Hatteråsen

30. Kolås

31. Djupdalen og Kjaglidalen

32. Svarverudelva

33. Tokkeåi

34. Elferdalen

35. Flaaten

36. Grytdalen

37. Store Snipen

38. Persholknatten

39. Linddalsliane

40. Orsjømyra

41. Søndre Versvik

42. Grøneliane

43. Vågsdalsliane

44. Rubbelifjell

45. Tveitaneset

46. Liaberget

47. Bjørhusnatten

48. Bjønnknuten

49. Eikabakka

50. Øykjeheia

51. Blåfjell

52. Gardlaushøgda

53. Glitrelia

54. Lillomarka

55. Prekestolen

56. Ringiåsen

57. Rudskampen

58. Snellingsrøysene

59. Kile

60. Glitra

61. Grønnåsliane

62. Ånuglo