Tilråding skogvern høst 2013

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Miljødirektoratet høsten 2013. Tilrådingen omfatter 28 områder, alle framkommet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.