Tilråding skogvern august 2019

Miljødirektoratet har oversendt tilråding om vern av skog til Klima- og miljødepartementet. Tilrådingen omfatter forslag om vern av 30 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold). 25 av områdene er nye naturreservater, 5 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater.

Relaterte lenker