Tilråding skogvern april 2019

Miljødirektoratet tilrår vern av 25 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold). 18 av områdene er nye naturreservater, 7 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater.  24 av områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog. I tillegg eier Statskog SF arealer i ett av områdene. Tilrådingen omfatter ca. 57,7 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 38,3 km2 er produktiv skog. 

Kart

1. Kvist - Forslag til avgrensing (A4)

2. Flostranda - Forslag til avgrensing (A4)

3. Vedvika - Forslag til avgrensing (A3)

4. Svingervann  - Forslag til avgrensing (A4)

5. Badstudalen - Forslag til avgrensing (A3)

6. Bjorvannsheia - Forslag til avgrensing (A4)

7. Knudansheia - Forslag til avgrensing (A4)

8. Underforlii - Forslag til avgrensing (A4)

9. Demningane - Forslag til avgrensing (A4)

10. Måna - Forslag til avgrensing (A4)

11. Bandaksliane - Forslag til avgrensing (A3)

12. Skirvedalen - Forslag til avgrensing (A3)

13. Finnemarka - Forslag til avgrensing (A3)

14. Sagåsen - Forslag til avgrensing (A4)

15. Nekfallet- Forslag til avgrensing (A4)

16. Gålaskarven - Forslag til avgrensing (A4)

17. Gitvola og Nordre Kletten - Forslag til avgrensing (A3)

18. Kildeøyene- Forslag til avgrensing (A4)

19. Turtroa - Forslag til avgrensing (A4) 

20. Nordhuehøgda - Forslag til avgrensing (A3)

21. Skuta - Forslag til avgrensing (A4)

22. Brenninga -Forslag til avgrensing (A4)

23. Sigridbrenna - Forslag til avgrensing (A4) 

24. Islandselve - Forslag til avgrensing (A3)

25. Kvernskora - Forslag til avgrensing (A4)

26. Bjønnknuten - Vernekart (A3)

i. Finntjonndalen - Forslag til avgrensing (A3)

ii. Øystre Slidreåne - Forslag til avgrensing (A3)

Relaterte lenker