Tilråding marint vern vinter 2019

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av Lopphavet marine verneområde i Finnmark fylke.

Tema