Tilråding marint vern vår 2018

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av sju marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Innervisten, Nordfjorden, Karlsøyfjorden og Kaldvågfjorden og Innhavet i Nordland fylke, samt Rossfjordstraumen, Rystraumen og Ytre Karlsøy i Troms fylke.