Tilråding marint vern vår 2016

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av tre marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Jærkysten i Rogaland fylke og Gaulosen og Rødberget i Sør-Trøndelag fylke.