Tilråding marint vern juni 2019

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av tre marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Krossfjorden, Ytre Hardangerfjorden og Lurefjorden og Lindåsosane i Hordaland fylke.

Tema