Tilråding marint vern juni 2016

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av to marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Skarnsundet og Børgin i Nord-Trøndelag fylke.