Tilråding for vern av skog i Nord-Trøndelag fylke

Tilrådingen omfatter totalt 43 områder, 29 av områdene ligger på statsallmenning, åtte på Statskog, åtte områder er private eller har annen eiendomskategori og to områder ligger på Opplysningsvesenets fond sin grunn.

Fire av områdene har flere eiendomskategorier. Åtte av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservat. Tilrådingen omfatter ca 448 km2, hvorav omtrent 138 km2 er produktiv skog.

Områdene som det tidligere Direktoratet for naturforvaltning tilrådde vernet var:

Vern av skog på Statskog SFs grunn:

 • Brekka-Tromselva naturreservat, Namsskogan kommune  Utvidelse av Ausvasstormyra naturreservat, Namsskogan kommune
 • Nesådalen naturreservat, Grong kommune
 • Finntjønndalen naturreservat, Grong og Namsskogan kommuner
 • Holmdalen naturreservat, Høylandet kommune
 • Jamtheimen naturreservat, Overhalla kommune
 • Klårtjønnhaugen naturreservat, Overhalla kommune
 • Almdalen-Ekorndalen naturreservat, Overhalla og Namsos kommuner. Utvidelse av Almdalen naturreservat
 • Finntjønnin naturreservat, Overhalla kommune
 • Bangsjøan naturreservat, Steinkjer, Overhalla, Grong og Snåsa kommuner
 • Mjøsund naturreservat, Nærøy kommune
 • Utvidelse av Simle naturreservat, Nærøy kommune
 • Spillumsbekken naturreservat, Namsos kommune
 • Båsdalen naturreservat, Lierne kommune
 • Fjelløya naturreservat, Lierne kommune
 • Mariafjellet naturreservat, Lierne kommune
 • Muru naturreservat, Lierne kommune
 • Utvidelse av Skograuberga naturreservat, Lierne kommune
 • Leirsjøen naturreservat, Snåsa kommune
 • Merralia naturreservat, Snåsa kommune
 • Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat, Namdalseid kommune. Utvidelse av Finnvollvatnet naturreservat (Privat og Statskog)
 • Møytla naturreservat, Steinkjer kommune
 • Møytlaskardet naturreservat, Steinkjer kommune
 • Utvidelse av Høgmannen naturreservat, Steinkjer og Verdal kommuner
 • Høysjøen-Høgmannen naturreservat, Verdal kommune
 • Kjesbu-Høgmannen naturreservat, Steinkjer kommune
 • Malså-Høgmannen naturreservat, Steinkjer og Verdal kommuner
 • Kverndalen naturreservat, Verdal kommune
 • Ramsås naturreservat, Verdal kommune
 • Tverråa naturreservat, Verdal kommune (Privat og Statskog)
 • Grønningen naturreservat, Levanger kommune (Privat og Statskog)
 • Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat, Levanger og Stjørdal kommuner
 • Leksa naturreservat, Stjørdal kommune
 • Rennen naturreservat, Stjørdal kommune
 • Torsvatnet naturreservat, Mosvik kommune
 • Utvidelse av Simadalen naturreservat, Verran kommune

Vern av skog på OVFs grunn:

 • Nærøy prestegård naturreservat, Nærøy kommune
 • Fosnes prestegård naturreservat, Namsos kommune

Frivillig vern på privat grunn:

 • Holdeslia naturreservat, Lierne kommune
 • Olaengåsen naturreservat, Namdalseid kommune
 • Skogkjerringholet naturreservat, Namdalseid kommune
 • Dale naturreservat, Flatanger kommune
 • Utvidelse av Stormyra naturreservat, Grong kommune

I tillegg kommer deler av naturreservatene: Tverråa i Verdal kommune, Finnvolldalen-Esplingdalen i Namdalseid kommune og Grønningen i Levanger kommune.

Dokumenter