Ti nye skogområder vernet i Nordland

Ti skogområder i Nordland fylke ble vedtatt vernet av Kongen i statsråd 10. november. Samtlige av områdene ligger i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal på grunnen til Statskog SF i Nordland fylke. Samlet nytt verneareal er cirka 57 kvadratkilometer (km²), hvorav cirka 33 km² er produktiv skog.