Ni nye naturreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne ni skogområder som naturreservater. Alle områdene ligger i Oslomarka.