Direktoratets tilrådning til verneplan for Tyrifjorden

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning til verneplan for Tyrifjorden. Tilrådningen omfatter i alt 14 verneområder. Det er dels helt nye verneområder og del er det utvidelser av eksisterende verneområder.