Tilrådninger verneområder

Her finner du Miljødirektoratets tilrådninger for vern av naturområder.

Direktoratets tilrådning til verneplan for Tyrifjorden

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning til verneplan for Tyrifjorden. Tilrådningen omfatter i alt 14 verneområder. Det er dels helt nye... 26.10.12

Tilråding skogvern høst 2012

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Direktoratet for naturforvaltning høsten 2012. Tilrådingen omfatter 20 områder, alle framkommet gjennom... 26.09.12

Tilråding skogvern vår 2012

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Direktoratet for naturforvaltning våren 2012. Den omfatter 10 områder, hvorav 8 områder er framkommet gjennom... 02.04.12

Tilrådning for opprettelse av Gaupesteinmarka naturreservat

Her presenter vi det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Gaupesteinmarka naturreservat i kommunene Hobøl, Ski og Enebakk i Østfold og... 12.10.11

Tilrådning for Værne kloster landskapsvernområde med biotopvern, Rygge kommune, Østfold

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Værne kloster landskapsvernområde med biotopvern, Rygge kommune, Østfold fylke, ... 20.09.11

Tilråding skogvern vår 2011

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltnings (DN) sin tilråding i forbindelse med vern av skog. Tilrådingen omfatter 17 områder, hvorav 16 områder er... 25.05.11

Opprettelse av Làhku nasjonalpark i Beiarn, Gildeskål og Meløy kommuner, Nordland fylke

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Beiarn, Gildeskål og Meløy kommuner, Nordland fylke.... 22.03.11

Tilrådning om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark og opprettelse av Máhtošvuovdi naturreservat

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å utvide Øvre Anárjohka nasjonalpark i kommunene Karasjok og Kautokeino og opprette Máhtošvuovd... 22.11.10

Tilrådning om vern av Muvrrešáhpi nasjonalpark og Goahteluoppal landskapsvernområde

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å opprette Muvrrešáhpi nasjonalpark og Goahteluoppal landskapsvernområde i Kautokeino kommune.... 05.10.10

Tilrådning om verneplan for Ormtjernkampen

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, opprettelse av landskapsvernområdene Fullsenn,... 05.10.10

Tilrådning landskapsvern i Kvænangsbotn og Navitdalen

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å opprette to landskapsvernområder i Kvænangsbotn og Navitdalen i Kvænangen kommune, Troms.... 01.10.10

Tilrådning Rohkunborri nasjonalpark

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å opprette Rohkunborri nasjonalpark. Verneforslaget omfatter et areal på 571 km 2 , der 100... 26.03.10

Sjunkhatten nasjonalpark

Her presenteres det tidligere Direktortatet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner, og... 04.03.08

Tilrådning Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde

Her presenteres det tidligere Direktortatet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner, og... 13.05.08

Tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke

Tilrådingen omfatter totalt 33 områder, hvorav 31 områder ligger på Statskog SFs grunn og to områder ligger på Opplysningsvesenets fonds grunn. Blant de 33 områdene er det forsl... 12.06.09

Tilråding for vern av skog i Nord-Trøndelag fylke

Tilrådingen omfatter totalt 43 områder, 29 av områdene ligger på statsallmenning, åtte på Statskog, åtte områder er private eller har annen eiendomskategori og to områder ligger... 03.07.09

Tilråding for vern av områder på Bygdøy

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om vern av Dronningberget naturreservat og Hengsåsen naturreservat på Bygdøy i Oslo kommune. De to... 03.09.09