Tilrådninger verneområder

Her finner du Miljødirektoratets tilrådninger for vern av naturområder.

46 skogområder vernet

Kongen i statsråd vedtok 20. desember opprettelse av 37 nye naturreservat, utvidelse av åtte eksisterende reservater og en utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skækhere... 20.12.19

28 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 28 skogområder i 9 fylker.  Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 06.12.19

Tilråding skogvern september 2019

Vedlagt oversendes Miljødirektoratets tilråding i forbindelse med vern av skog. Tilrådingen omfatter forslag om vern av 47 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven... 11.09.19

Tilråding skogvern august 2019

Miljødirektoratet har oversendt tilråding om vern av skog til Klima- og miljødepartementet. Tilrådingen omfatter forslag om vern av 30 naturreservater i skog i medhold av... 16.08.19

Verner 29 skogområder

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 29 skogområder i 11 fylker. 8 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservat. 21.06.19

Tilråding marint vern juni 2019

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av tre marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Krossfjorden, Ytre Hardangerfjorden og Lurefjorden og Lindåsosane i Hordaland... 07.06.19

Tilråding skogvern april 2019

Miljødirektoratet tilrår vern av 25 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold). 18 av områdene er nye naturreservater, 7 av... 08.04.19

18 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vernet 18 nye områder i 8 fylker. 15.03.19

Tilråding marint vern vinter 2019

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av Lopphavet marine verneområde i Finnmark fylke. 20.02.19

40 skogområder vernet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 40 skogområder i åtte fylker. 14.12.18

22 skogområder vernet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 22 skogområder i åtte fylker . 07.12.18

Tilråding skogvern september 2018

Miljødirektoratet tilrår overfor Klima- og miljødepartementet forslag om vern av 62 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens... 04.09.18

Tilråding skogvern august 2018

Miljødirektoratet tilrår overfor Klima- og miljødepartementet forslag om vern av 27 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens... 13.08.18

25 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 25 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 22.06.18

Tilråding marint vern vår 2018

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av sju marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Innervisten, Nordfjorden, Karlsøyfjorden og Kaldvågfjorden og Innhavet i Nordlan... 24.05.18

Tilråding skogvern april 2018

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av 11 naturreservater i skog i medhold av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 04.04.18

49 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 49 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 15.12.17

36 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 36 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 01.12.17

Ti nye skogområder vernet i Nordland

Ti skogområder i Nordland fylke ble vedtatt vernet av Kongen i statsråd 10. november. Samtlige av områdene ligger i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal på grunnen til Statsko... 10.11.17

Tilråding skogvern høsten 2017

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av 54 nye naturreservater i skog i medhold av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 07.09.17

Tilråding skogvern sommeren 2017

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av 36 nye naturreservater i skog i medhold av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 07.08.17

Tilråding skogvern juni 2017

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 19 skogområder. Samlet nytt verneareal er ca. 94 km². 21.06.17

Tilråding skogvern våren 2017

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av 14 nye naturreservater i skog i medhold av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 07.04.17

18 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 18 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 16.12.16

33 nye skogreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 33 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 25.11.16

Tilråding skogvern høst 2016

Miljødirektoratets tilråding  omfatter 20 områder. Et område ligger på Opplysningsvesenets fonds grunn, mens de øvrige områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privatei... 09.09.16

Tilråding skogvern sommer 2016

Miljødirektoratet tilrår vern av 33 områder med totalt ca. 55,7 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 40 km2 er produktiv skog. Alle områdene faller inn under ordningen med frivillig... 05.08.16

Tilråding marint vern juni 2016

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av to marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Skarnsundet og Børgin i Nord-Trøndelag fylke. 01.07.16

17 nye skogreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 17 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 10.06.16

Tilråding marint vern vår 2016

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av tre marine verneområder i medhold av naturmangfoldloven: Jærkysten i Rogaland fylke og Gaulosen og Rødberget i Sør-Trøndelag fylke. 08.04.16

Tilråding skogvern vinter 2016

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av sju nye naturreservater i skog i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Alle områdene ligger i Østfold... 18.02.16

66 nye naturreservater er opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 66 skogområder som naturreservater. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 07.12.15

Tilråding skogvern høst 2015

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Miljødirektoratet høsten 2015. Tilrådingen omfatter 66 områder. 11.09.15

Ni nye naturreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne ni skogområder som naturreservater. Alle områdene ligger i Oslomarka. 20.03.15

Nye skogområder vernet desember 2014

Regjeringen verner 53 nye skogområder som naturreservater. 09.12.14

Tilråding skogvern høst 2014 - tillegg

Miljødirektoratets oversendelsesbrev til KLD Miljødirektoratets tilleggstilråding til KLD Kart Stuttgonglie Baklie Ridderspranget Veogjelet Vedlegg Vedlegg 1. Stuttgonglie Vedle... 19.09.14

Tilråding skogvern høst 2014

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Miljødirektoratet høsten 2014. Tilrådingen omfatter 62 områder. 03.09.14

Tilråding - Vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms

Miljødirektoratets oversendelsesbrev til MD Miljødirektoratets tilråding til MD Forskrifter Kart Brennskoglia Gaerpmesorda Grønlia Heggedalen Lindovara Njemenjaikojohka... 18.12.13

Tilråding skogvern høst 2013-tillegg

Miljødirektoratets oversendelsesbrev til MD Miljødirektoratets tilråding Kart Spålen - Katnosa Spålen - Katnosa utvidelsesarealer 18.10.13

Tilråding skogvern høst 2013

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Miljødirektoratet høsten 2013. Tilrådingen omfatter 28 områder, alle framkommet gjennom ordningen med frivilli... 25.09.13